มาแล้ว! รายชื่อผู้เล่นเลกสอง วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก (ทีมหญิง)

การแข่งขัน วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล 2021-2022 เลกที่ 2 ในเลกแรก มีการแข่งขันทั้งหมด 8 ทีม ก่อนที่จะคัดเอาทีมที่มีผลงานดีทีสุดอันดับ 1-6 ผ่านเข้ามาแข่งขันต่อในเลกที่ 2 และจะยังคงแข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อที่จะคัดเอาทีมอันดับ 1-4 ไปแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศ หรือรอบ Finals

การแข่งขันไทยแลนด์ลีก ในเลกที่ 2 จะเหลือสนามแข่งขันกันเพียงแค่ 1 สนาม คือที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะใช้เป็นสนามแข่งขันยาวไปจนจบฤดูกาล โดยจะเริ่มแข่งขันนัดแรกในวันที่ 29 มกราคม 2565

สามารถชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS PLAY รวมไปถึงยังสามารถรับชมได้ทางหน้าจอ PPTV HD ช่อง 36 ได้เช่นเดิมใน

รายชื่อผู้เล่นแต่ละทีมเลกสอง วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล 2021-2022 ประเภททีมหญิง
สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค
1. (1.) สุพัตรา ไพโรจน์
2. (2.) ปิยะนุช แป้นน้อย
3. (3.) วิภาวี ศรีทอง
4. (4.) ศศิประภา มณีวงษ์
5. (5.) ปลื้มจิตร์ ถินขาว (C)
6. (6.) กรรณิการ์ ธิปะโชติ
7. (8.) ฐิราวรรณ แสงอบ
8. (9.) สุทัตตา เชื้อวู้หลิม
9. (12.) อมลรดา ฤกษ์สว่าง
10. (13.) ณัฐธิมา กุบแก้ว
11. (14.) กัญญารัตน์ ขุนเมือง
12. (15.) มลิกา กันทอง
13. (16.) วรัญญา ศรีละออง
14. (17.) วัชรียา นวลแจ่ม
15. (19.) วราภรณ์ ภูมิเจริญ
16. (20.) โสรยา พรมหล้า
17. (21.) พิมพ์ตวรรณ ทองยศ
*18. (23.) ธนวรรณ อรุณเมือง

ไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ
1. (1.) วิรัลยุพา อินทร์จันทร์
2. (2.) ฑิฆัมพร ช้างเขียว
*3. (3.) ภิญญดา โต๊ะพ่อ
*4. (7.) ณภัทร เรืองเดช
5. (8.) แก้วกัลยา กมุลทะลา
6. (9.) ศศิวิมล แสงปาน
7. (11.) ศศิภาพร จันทวิสูตร
8. (12.) สุพัตรา แก้วปัญญา
*9. (13.) นุศรา ต้อมคำ (C)
10. (14.) แฟร์นันดา เดวิส โทเม – Fernanda Davis Tomé (บราซิล)
11. (15.) กาญจนา กุไธสง
12. (16.) นริศรา แก้วมะ
13. (17.) กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์
14. (18.) ลิอันน์ส กาสตันเญดา ซิมอน – Liannes Castañeda Simon (คิวบา)
15. (19.) ธนัชชา สุขสด
16. (22.) อุไรรัตน์ เหลาแหลม
17. (23.) สมัชญา ลังบุบผา
18. (24.) ณัฏฐณิชา ใจแสน

นครนนท์
1. (1.) สุจิตรา โพธิ์สม
2. (2.) สิริกานดา วงค์โสภา
3. (3.) ฑิชาญา บุญเลิศ
4. (4.) ปาริชาติ อินทรสิทธิ์
5. (5.) วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
6. (6.) กัตติกา แก้วพิน (C)
7. (7.) สุชานันท์ แน่นอุดร
8. (8.) วาสนา สว่างศรี
9. (9.) จิดาภา นาหัวหนอง
10. (10.) เสาวภา สู่สุข
11. (11.) อรอนงค์ ไสยศรี
12. (12.) เกวลิน เชื้อเมืองพาน
13. (13.) ฑิชากร บุญเลิศ
14. (14.) สินีนาฏ โพธิ์เจริญ
15. (15.) สุภัชชา คัมตระรักษา
16. (16.) ศุภาวรรณ บุญศักดิ์เลิศ
17. (17.) ดลพร สินโพธิ์
18. (18.) อัมพา สนสุรัตน์

โปรเฟล็กซ์ อาร์เอสยู วีซี
1. (1.) ธิดารัตน์ หมีนพราน
2. (2.) ยุวลี โชคสมัย
3. (3.) วิภาวี วิไลมงคล
4. (4.) เกวลิน สุวรรณวงศ์
5. (5.) ธัญรดา หอกุล
6. (6.) จุฬาลักษณ์ นวลบริบูรณ์
7. (7.) อารีย์ สีหมอก
*8. (9.) น้ำฝน แซ่ว่อง
9. (10.) ชมพูนุท ชุมวงค์
10. (11.) รุจิษยา กันสัตรู
11. (12.) พรพิมล คงกะพันธ์
12. (13.) รุ่งฤทัย แสงสาคร
13. (14.) ทัดดาว การวิทยี
14. (15.) พิมพกานต์ เกิดผล
15. (18.) นัชชานันท์ โมรา
16. (19.) อริษา พรมนก (C)
17. (20.) สุทินา พาสังข์
18. (23.) เดือนเพ็ญ อารีเหลือ

ขอนแก่นสตาร์ วีซี
1. (2.) จิราพร แสงสิงห์
2. (3.) กรรณิกา สิทธิแพทย์
3. (4.) วารีนิธ หุ่นทอง
4. (6.) ศดานันท์ พันธ์โต
5. (7.) คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ
6. (8.) วัลคุ์วดี พรมย้อย
7. (9.) หทัยรัตน์ จารัตน์
8. (10.) ภัททิยา จวงจันทร์
9. (11.) ภัทราทิพย์ แสนตระกูล
10. (14.) ปานชีวา สิงห์เสนา
11. (15.) เอ็มอร พานุสิทธิ์ (C)
12. (17.) สุนิตรา สีบาล
13. (18.) ปาจรีย์ มณีศรี
*14. (19.) ชมพูนุช จิตสบาย
15. (21.) สุรัสวดี บุญยืน
16. (22.) อนงค์พร พรหมรัด
17. (24.) กฤตฆนรรจ์ ผ่านสำแดง

นครราชสีมา คิวมินซี วีซี
1. (1.) ณัฎฐพร สนิทกลาง
2. (2.) นกยูง เภาวะนะ
3. (3.) สิริมา มานะกิจ (C)
4. (4.) ชิตพร กำลังมาก
5. (5.) ปรียา หินดำ
6. (6.) อมรทิพย์ ขุมทอง
7. (7.) ไมลีน ปาต – Mylene Paat (ฟิลิปปินส์)
8. (8.) กาญจนา ศรีใสแก้ว
9. (9.) วณิชยา หล่วงทองหลาง
10. (10.) พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์
11. (11.) ฉัตรสุดา นิละภา
12. (12.) คารีน่า เคร้าเซอ
13. (15.) ซาเวียตต้า ลือภูเขียว
14. (17.) กัญญาพัชร คุณมาศ
15. (20.) สิริกร สิงห์สม
*16. (21.) อาลีโอนา เดนิส มานาบัต – Aleona Denise Manabat (ฟิลิปปินส์)
*17. (22.) นภัสสร อัมรินทร์รัตน์
*18. (24.) ประภัสสร กองอุดม

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล 2021-2022 เลก2
วันที่ 29 มกราคม 2565 อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
ประเภททีมชาย
10.45 น. ไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ พบ พยัคฆ์ เซนเซ (AIS PLAY ถ่ายทอดสด)
13.45 น. โกลด์ซิตี้ ม.เอเชีย เกาะกูดคาบาน่า พบ พิษณุโลก วีซี (AIS PLAY, PPTV ถ่ายทอดสด)
ประเภททีมหญิง
17.00 น. นครราชสีมา คิวมินซี วีซี พบ ขอนแก่นสตาร์ วีซี (AIS PLAY ถ่ายทอดสด)

วันที่ 30 มกราคม 2565 อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ
ประเภททีมชาย
10.45 น. นครราชสีมา คิวมินซี วีซี พบ ยากูโซ่ อาร์เอ็มยูทีที สมุทรปราการ วีซี (AIS PLAY ถ่ายทอดสด)
ประเภททีมหญิง
13.45 น. ไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ พบ นครนนท์ (AIS PLAY, PPTV ถ่ายทอดสด)
17.00 น. สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค พบ โปรเฟล็กซ์ อาร์เอสยู วีซี (AIS PLAY, PPTV ถ่ายทอดสด)