มาแล้ว! รายชื่อนักตบสาวทีมชาติไทยลุยศึกปี 2022

วันที่ 9 มีนาคม 2565 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เรียกนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง เข้าร่วมเก็บตัวเข้าฝึกซ้อมในนามทีมชาติ เพื่อเตรียมตัวแข่งขันในรายการต่างๆในปี 2022

โดยในปีนี้มีนักกีฬาทั้งหมดที่เข้าฝึกซ้อมในเเคมป์ทีมชาติประเภททีมหญิงทั้งหมด 32 คน นักกีฬาส่วนใหญ่ที่ฟอร์มเด่นๆในไทลแลนด์ลีกก็ถูกเรียกตัวกันมาหลายคน ในปีนี้นำทีมโดย อัจฉราพร ,ทัดดาว,ชัชชุอร,พรพรรณ,พิมพิชยา,หัตถยา เป็นต้น

ขณะที่นักกีฬาบางส่วนติดภารกิจการแข่งขันวอลเลย์บอลในมหรรมกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ที่จ.ศรีสะเกษ โดยหลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน จะเข้ารายงานตัวกับทีมชาติไทยอีกครั้งในวันที่ 21 มีนาคม 2565

รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย ประเภททีมหญิง ประกอบไปด้วย
1. อัจฉราพร คงยศ
2. ชัชชุอร โมกศรี
3. พิมพิชยา ก๊กรัมย์
4. ทัดดาว นึกแจ้ง
5. หัตถยา บำรุงสุข
6. จรัสพร บรรดาศักดิ์
7. พรพรรณ เกิดปราชญ์
8. ธนัชชา สุขสด
9. ศศิภาพร จันทวิสูตร
10. แก้วกัลยา กมุลทะลา
11. ณัฏฐณิชา ใจแสน
12. กาญจนา กุไธสง
13. กรรณิการ์ ธิปะโชติ
14. วิภาวี ศรีทอง
15. สุทัตตา เชื้อวู้หลิม
16. วัชรียา นวลแจ่ม
17. ปิยะนุช แป้นน้อย
18. สุพัตรา ไพโรจน์
19. วรัญญา ศรีละออง
20. ณัฐธิมา กุบแก้ว
21. คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ
22. ภัททิยา จวงจันทร์
23. หทัยรัตน์ จารัตน์
24. ภัทราทิพย์ แสนตระกูล
25. ฑิชากร บุญเลิศ
26. ฑิชาญา บุญเลิศ
27. ดลพร สินโพธิ์
28. อัมพา สนสุรัตน์
29. วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์
30. สิริมา มานะกิจ
31. ณัฎฐพร สนิทกลาง
32. สุทินา พาสังข์

สำหรับนักกีฬาจาก ไดมอนด์ ฟู้ด-ไฟน์เชฟ สปอร์ต คลับ จะเข้าร่วมการแข่งขันสโมสรหญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2022 ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 เมืองเซเมย์ ประเทศคาซัคสถาน หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันจะเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทย ต่อไป

ประเภททีมชาย
1. กฤษฎา นิลไสว
2. ธูปดิษฐ์ พระพุทธ
3. อนุชิต ภักดีแก้ว
4. ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์
5. กันตพัฒน์ คูณมี
6. เกริกพงษ์ เพ็ญสุข
7. จิระพัฒน์ บุญคา
8. สุทธิพงษ์ ดรหลักคำ
9. อดิพงษ์ ผลภิญโญ
10. บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร
11. ฉัตรมงคล ประเกตุแก้ว
12. ธนัสถ์ บำรุงภักดี
13. ธนภัทร เจริญสุข
14. สราญจิต เจริญสุข
15. มาวิน มณีวงษ์
16. อมรเทพ คนหาญ
17. อนุตร พรมจันทร์
18. กิตติธัช นุวัตดี
19. ศุภกร เจนไธสง
20. นภาเดช พินิจดี
21. ชยุตม์ คงเรือง
22. ธนทัต ทวีรัตน์
23. อัศนพรรณ จันทจร
24. คมศร ภาษี
25. นัฐพล นันทะ
26. มนตรี พ่วงลิบ
27. จักรพงษ์ ทองกลาง
28. คงกะพัน ทองขาว
29. สุพพัต กันวิหค

ข้อมูลจาก : สมาคมวอลเลย์บอลทีมชาติไทย