สุดยอด!เด็กกาฬสินธุ์ สอบติดมหาวิทยาลัยอันดับ 1 จีน พร้อมกันถึง 6 คน


วันนี้จะมานำเสนอข่าวที่น่ายินดีกับคนกาฬสินธุ์เเละคนไทยทุกคน เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 60 รายงานเด็กนักเรียนโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สามารถสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศจีนได้ถึง 6 คน สร้างความภูมิใจให้การศึกษากาฬสินธุ์ ซึ่งทางโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเนินยาง ที่ห่างจากอำเภอเมืองกว่า 70 กิโลเมตร แต่ด้วยการใส่ใจในการเรียนการสอน จึงส่งผลให้นักเรียนจากโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับโลกได้ ถึง 6 คน ประเทศจีนถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่กำลังต้องการเปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการศึกษา และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในเวทีโลกซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

นักเรียทั้ง 6 คน โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ประกอบด้วย
1. นาย อิสรา ทะนาจันทร์ ศึกษาต่อที่ Beijing Language and Culture University

2. นางสาว กันตพร เสริฐแสนดี  ศึกษาต่อที่ Xiamen University

3.นาย จักรินทร์ ภูติโส ศึกษาต่อที่ Capital Normal University

4. นางสาว พัชรินทร์ ศรียะเมือง ศึกษาต่อที่ Tianjin Normal University

5. นางสาว ศิริลักษณ์ เครือลัดดา  ศึกษาต่อที่ Shandong University

6. นาย ธนพล นามวงศ์  ศึกษาต่อที่ Guanxi University For Nationalities


ด้านนายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้กล่าว .องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และสนับสนุนให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นนักเรียนที่เรียนดี มีฐานะยากจน มีความขยันหมั่นเพียร โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของโรงเรียน และคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับทุนการศึกษามาแล้วจำนวน 254 ทุน โดยมอบทุนการศึกษา ทุนละไม่เกิน 33,000 บาทต่อปีการศึกษา”

พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ได้ทุนการศึกษาต่อ ดร.เมืองคร สิริสาร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนของโรงเรียนว่า ทางโรงเรียนได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นหลัก มีการจัดทำการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคน จึงส่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดสำหรับการเรียนการสอน จนทำให้นักเรียนของโรงเรียนสอบรับทุนการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยระดับโลก และมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับประเทศ และได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับทุน และขอให้นำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาประเทศ

ตัวแทนนักเรียนผู้ที่ได้รับทุน กล่าวถึงการปฏิบัติตนในการเตรียมตัวว่า เริ่มหาข้อมูลในสาขาวิชาที่เราจะเรียนต่อในอนาคต และดูคุณสมบัติที่ทุนฯ กำหนดไว้ จากนั้นก็อ่านหนังสือและทำทีละขั้นตามลำดับ เมื่ออ่านหนังสือแล้วให้ทบทวนบทนั้นหลายๆ รอบอย่างน้อย 3 รอบขึ้นไปและทำเป็นสรุปเป็นของเราเอง เพราะเมื่อเราเขียนสรุปเป็นของตัวเองแล้วเราจะเข้าใจและจำเร็ว และดีใจอย่างมากที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้.

ขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ เรียบเรียบงโดยDPS