มาแล้ว! รายชื่อนักตบสาวไทยชุด U20 ลุยศึกปริ้นเซสคัพ 24-29 มิถุนายนนี้

การแข่งขันวอลเลย์บอล ปริ้นเซสคัพ ครั้งที่ 21 (3rd AVC Women Challenge cup) จะแข่งขันระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2565 ณ ยิม 4000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม

มีทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งสิ้น 7 ทีม ได้แก่ ไทย, จีน, อุซเบกิสถาน, ฮ่องกง, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และ อินเดีย

ล่าสุดทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 14 คนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลยย์บอล ปริ้นเซสคัพ ครั้งที่ 21 (3rd AVC Women Challenge Cup ) โดยมีรายชื่อดังนี้

เซตเตอร์
1.ชลันธร ตงธิ : โรงเรียนเทพมงคลรังษี (171)
2.ศศิประภา มณีวงษ์ : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (175)

หัวเสา
3.ดลพร สินโพธิ์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (174)
4.อัมพา สนสุรัตน์ : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (172)
5.ภิญญดา โต๊ะพ่อ : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (172)
6.ปนัดดา ไชยเพชร : มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (176)

บีหลัง
7.อชิรญาภรณ์ กำใจบุญ : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (180)
8.เกวลิน เชื้อเมืองพาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (174)

บอลเร็ว
9.สุชานันท์ แน่นอุดร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (180)
10.กัญญาณัฐ พลมะศรี : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา (175)
11.นันทิกานต์ ธัญญะภู : โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (177)
12.กัญญาญัฐ ลีโพทอง : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (177)

ตัวรับอิสระ
13.ธิดารัตน์ หมีนพราน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม (162)
14.กนกวรรณ แสงอุทัย : โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (158)

ข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย