อินเตอร์เน็ตไทยเร็วที่สุดอันดับ 8 ของโลก! ฟิลิปปินส์ช้าที่สุดในเอเชียแปซิฟิค


วันนี้จะมานำเสนอข่าว เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ทของไทยเร็วที่สุดอันดับ 8 ของโลก! โดยผลการจัดอันดับความเร็วในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทในประเทศต่างๆทั่วโลกล่าสด จากรายงาน Akamai Technologies’ Global State of the Internet Report  พบว่าประเทศไทยมีความเร็วอินเตอร์เน็ทในช่วง Peak Connection เร็วที่สุดอันดับ 8 ของโลก ที่ 106.0 Mbps และมีความเร็วเฉลี่ยในการเชื่อมต่ออยู่ที่อันดับ 21 ของโลก ที่ 16.0 Mbps โดยฟิลิปปินส์เป้นประเทศที่ความเร็วอินเตอร์ช้าที่สุดในเอเชียแปซิฟิค ที่ค่าเฉลี่ย 5.5 Mbps ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยจากทั่วโลกที่ 7.2 Mbps อันดับ1 สิงคโปร์ 184.5 MBPS

ข้อมูลจาก: goo.gl/eWMxn7