วันพฤหัสบดี, กันยายน 24, 2020

จดหมายเหตุประจำวัน มิถุนายน 29, 2017

เลี้ยงกุ้งก้ามกรามใน”นาข้าว” เลี้ยงง่ายกำไรงาม ลงทุนหลักหมื่นกำไรหลักเเสน!!!

กุ้งก้ามกรามถือได้ว่าเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องด้วยคนเท่านิยมรับประทานกันมาก จึงทำให้กุ้งก้ามกรามมีราคาแพง สูงถึง 300 บาทต่อกิโลกรัม จึงทำให้ปัจจุบันมีเกษตรกรส่วนมากหันมาเลี้ยงกุ้งชนิดนี้มากขึ้น แต่มีปัญหาคือต้องใช้พื้นที่ในการทำบ่อเป็นจำนวนมาก และกับค่าอาหารที่มีราคาสูงจึงทำให้เกษตรกรหลายรายต้องหยุดการเลี้ยงกุ้งไปอย่างน่าเสียดาย วันนี้ไข่เจียวนำวิธีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบใหม่มาฝากเพื่อนๆ เป็นเทคนิคใหม่ที่พึ่งได้มีการเปิดเผยกัน คือวิธีการเลี้ยงกุ้มก้ามกรามในนาข้าวซึ่งวิธีนี้จะทำให้เกษตรกรได้ลดต้นทุนในส่วนของการขุดบ่อไป และ ภายในเนื้อหายังเผยสูตรอาหารและน้ำหมักปรับสภาพน้ำแีกด้วย จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยคะ วิธีเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบอินทรีย์ในนาข้าว เป็นวิธีการเลี้ยงแบบลดต้นทุน และสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี มีขั้นตอนดังนี้   1.ก่อนปลูกข้าวให้ทำการปรับพื้นที่ในนาข้าวให้มีความลึกขนาด/ประมาณ 80 เซนติเมตร 2.ซึ่งการทำแปลงนาจะสูงแตกต่างกันเป็นลำดับขั้น เช่น 60-70-80-90 เซนติเมตร จะง่ายต่อการไล่ระดับน้ำออกจากแต่ละบ่อ 3.เมื่อปรับพื้นที่ในนาข้าวได้ตามขนาดแล้ว ให้ทำการหว่านหรือปักดำนาข้าวได้ทันที 4.หลังจากที่ทำการหว่านและปักดำนาข้าวแล้วประมาณ...
error: Content is protected !!