วันจันทร์, มีนาคม 25, 2019

จดหมายเหตุประจำวัน ธันวาคม 23, 2017

ชาวนาเตรียมเฮ! ธ.ก.ส.เดินหน้าช่วยเหลือครัวเรือนละ12,000 บาท

ชาวนาเตรียมเฮ! ธ.ก.ส.เดินหน้าช่วยเหลือครัวเรือนละ 12,000 บาท 1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/61 โดยจ่ายสินเชื่อให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ที่ยุ้งฉางของตนเอง กำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 ในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามชนิดข้าวเปลือก ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาตันละ10,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,200 บาท...