วันจันทร์, มีนาคม 25, 2019

จดหมายเหตุประจำวัน มีนาคม 20, 2018

คนมีรถควรอ่านมากๆ ขับรถเร็วทางไกลนานๆ อย่าดับเครื่องยนต์ทันที จริงไหม?

คนมีรถควรอ่านมากๆ ขับรถเร็วทางไกลนานๆ อย่าดับเครื่องยนต์ทันที…จริงไหม? เขาว่า… : ขับรถเร็วทางไกลนานๆ “อย่า” ดับเครื่องยนต์ทันที…จริงไหม ? จริง และไม่จริง : จริง ! สำหรับรถติดเทอร์โบ และไม่จริง ! สำหรับรถไร้เทอร์โบ (NA) เครื่องยนต์ไม่มีเทอร์โบ ไม่ว่าจะวิ่งด้วยความเร็วรอบสูงเพียงใด เป็นเวลานานแค่ไหน ก็สามารถดับเครื่องยนต์ได้ทันที เพราะระบบระบายความร้อนสมบูรณ์อยู่แล้ว ไม่มีเหตุจำเป็นใดๆ ที่ต้อง “รอ”...