วันศุกร์, กรกฎาคม 10, 2020

จดหมายเหตุประจำวัน มิถุนายน 7, 2019

กระทรวงการคลังเตรียมขยายเวลาจัดทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังเงินกองทุนไม่พอเพียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังเตรียมขยายเวลาจัดทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สำหรับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านคน เป็นกรณีพิเศษออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมโครงการจะสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.62 ให้ไปถึงวันที่ 31 ธ.ค.62 แทน เพื่อต้องการช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้ถือบัตรคนจน และช่วยประคับประคองเศรษฐกิจในปีนี้ให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ 3.5-3.8% ส่วนวงเงินงบประมาณที่ใช้ กระทรวงการคลังจะมีการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ และกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อขอให้สำนักงบจัดหาเงินเข้ามาเติมในกองทุนประชารัฐฯเพิ่ม เนื่องจากหลังสิ้นเดือนก.ย.62 เงินในกองทุนฯจะเหลือเพียง 1-2 พันล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอ โดยกระทรวงการคลังจะเสนอรายละเอียด เหตุผลความจำเป็นของการขยายโครงการให้พิจารณา...
error: Content is protected !!