เกษตรกรพิจิตรหัวใส สลักชื่อบนผลเมล่อน สร้างแรงจูงใจให้ลูกค้า ที่ต้องการนำไปเป็นของฝาก ไม่สามารถหาได้ทั่วไปตามท้องตลาด

วันที่ 4 มิ.ย. 60 ผู้สื่อข่าวเกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านมาบแฟบ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าด้วยการทดลองสลักชื่อลงบนผลเมล่อน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อสำหรับผู้ที่ต้องการนำผลเมล่อนเพื่อไปมอบเป็นของขวัญและของที่ระลึก

โดยทดลองสลักชื่อ นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงบนผลเมล่อน ผลผลิตออกมาน่าพึงพอใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรชื่นชมเป็นความคิดที่ดีที่จะส่งเสริมการขายเนื่องจากเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาที่ไหนไม่ได้ เชื่อจะได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการจะนำผลเมล่อน ผลไม้ขึ้นชื่อไปมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ นับเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดจากการสู้วิกฤติราคาข้าวตกต่ำ แบ่งพื้นที่ปลูกเมล่อนสร้างรายได้งาม โรงเรือนละ 50,000 บาท ต่อการปลูก 1 รอบ ซึ่งใช้เวลาในการปลูก 60-65 วัน

นายราม พลวัน อายุ 45 ปี ได้แนวคิดการปลูกเมล่อนจากศูนย์สาธิตเมล่อนที่วัดมาบแฟบ ซึ่ง พระเมธีธรรมประนาท เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร  จัดสร้างขึ้นให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ศึกษา จึงแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งซึ่งเคยทำนาที่ตนเองและครอบครัวทำอยู่จำนวน 20 ไร่  ลงทุนสร้างโรงเรือนขนาด 6 เมตร คูณ 36 เมตร  ซึ่งครั้งแรกจะต้องลงทุนสูงหน่อยแต่ก็ใช้ได้นาน ปลูกเมล่อนชุดแรก 600 ต้น ใช้เวลาเพียง 60 วัน สร้างรายได้ประมาณ 50,000 บาท ซึ่งเป็นรายได้ดีทดลองปลูกมากว่า 2 ปี  จึงขยายโรงเรือนเพิ่มอีก 2 โรงเรือนเพื่อเพิ่มผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด ซึ่งจะมีพ่อค้าที่เดินทางมารับซื้อถึงที่

ด้านนายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ซึ่งเดินทางเยี่ยมชมและให้กำลังใจ รวมไปถึงร่วมตัดผลเมล่อนที่พร้อมจำหน่าย กล่าวว่า ชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ที่มีการสลักชื่อลงบนผลเมล่อน ความรู้สึกส่วนตัวที่เห็นชื่อของตนเองบนผลเมล่อนแล้วภาคภูมิใจ และมองว่าน่าจะเป็นจุดขายที่ดีเนื่องจากเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งเฉพาะบุคคล หรือองค์กรที่จะนำไปใช้ในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะนำไปมอบเป็นของฝาก ของที่ระลึก ซึ่งจะสามารถสร้างความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับได้เป็นอย่างดี

สำหรับการปลูกเมล่อนนับว่าเป็นทางออกของเกษตรกรที่ทำนาเป็นอาชีพหลักที่แบ่งพื้นที่นาข้าว เพื่อปลูกพืชชนิดอื่นเพื่อสร้างรายได้ ลดความเสี่ยงของการขาดทุนจากปัญหาภัยธรรมชาติและราคาผลผลิตตกต่ำ ซึ่งสามารถสร้างรายได้งามให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูก

ส่วนการสลักชื่อลงบนผลเมล่อน เป็นการทดลองต่อยอดในการส่งเสริมการขาย โดยเกษตรกรจะสลักชื่อบนผลเมล่อนในช่วงอายุ 35-40 วัน ซึ่งยังเป็นช่วงผลอ่อน วิธีการใช้เหล็กในการสลัก การสลักจะไม่ให้ลึกจนถึงเนื้อเมล่อน เมื่อเมล่อนแก่เต็มที่ก็จะมีลวดลายบนผลเมล่อนเป็นชื่อที่ต้องการ

สำหรับท่านใดที่ต้องการจะมีผลเมล่อนที่มีชื่อเฉพาะเพื่อใช้มอบเป็นของขวัญของที่ระลึกเฉพาะตัวสามารถติดต่อได้ที่  081-469-8262  และ 081-279-4242  ราคาแตกต่างจากการจำหน่ายผลผลิตตามปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ที่มา http://drama-thailand.com/2017/06/05/05-2/

ขอบคุณ ข้อมูล ภาพ : workpoint

Facebook Comments Box

By DPSThai

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้