พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 อันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทย

ด้านความคืบหน้า พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลงพื้นที่บริเวณสนามหลวงด้านทิศใต้ เพื่อตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยพล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า งานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ความคืบหน้างานก่อสร้างทุกอาคารโดยภาพรวม50% และทำงานได้เร็วกว่าแผนงาน2สัปดาห์ 14วัน ขณะนี้โครงสร้างหลักของบุษบกประธาน บุษบกซ่างและบุษบกหอเปลื้อง รวม 9 องค์แล้วเสร็จ และได้ติดตั้งองค์ประกอบสถาปัตยกรรมของฐานชาลาทั้งสามชั้นแล้วเสร็จ100%ได้แก่ ฐานสิงห์ ราชวัติ หน้ากระดาน และฐานเทวดา รวมทั้งได้ติดตั้งองค์ประกอบส่วนบน ได้แก่ การหุ้มเสา ผนัง เพดาน และประกอบชั้นเชิงกลอน ส่วนงานขยายแบบเท่าจริงที่แล้วเสร็จ ได้แก่ บุษบกหอเปลื้องทั้งหมด ส่วนฐานและเรือนธาตุของบุษบกซ่าง

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนพระที่นั่งทรงธรรม คืบหน้ารวมประมาณ54.3% ศาลาลูกขุนทั้ง 4 คืบหน้า60% ทับเกษตร ทิม คืบหน้า53%พลับพลายกสนามหลวง คืบหน้า30%พลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และเกยลา คืบหน้า55% สำหรับงานจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิ 4 แบบ รวม 6 องค์ ได้จัดทำหุ่นต้นแบบแล้วเสร็จ70% และขึ้นหุ่นพระโกศโลหะ กลึงถ้ำศิลา แล้วเสร็จ10%อย่างไรก็ตามในต้นเดือนก.ค.ตนจะเรียนเชิญพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตรวจความคืบหน้าพระเมรุมาศ และในสัปดาห์หน้า ตนจะเดินทางไปสำนักช่างสิบหมู่ เพื่อตรวจความคืบหน้าด้านงานศิลปกรรมและประณีตศิลป์

“การจัดสร้างพระเมรุมาศพระเมรุมาศ เดินหน้าอย่างรวดเร็ว ฝนไม่เป็นอุปสรรค ขณะที่เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่จนถึงสามทุ่มทุกวัน แต่ยังคงดูแลระบบความปลอดภัยให้เป็นเลิศ ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจ โดยในสิ้นเดือนกันยายนพระเมรุมาศจะแล้วเสร็จแน่นอนสมพระเกียรติ เป็นผลงานของคนทั้งประเทศ โดยมีรัฐบาลประสาน และกระทรวงวัฒนธรรมกำกับดูแล อย่างไรก็ตามหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี รัฐบาลจะจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้เข้าชมเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ และโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดจนจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรม จิตรกรรมฉากบังเพลิง ซึ่งรวมโครงการพระราชดำริไว้ โดยจะจัดแสดงเป็นเวลา30 วัน”รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ด้านพ.อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพิเศษ กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างถนนเส้นกลางบริเวณท้องสนามหลวง เพื่อใช้เป็นเส้นทางอัญเชิญพระบรมศพในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพว่า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้หน่วยพัฒนาการพิเศษ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ โดยจะมีการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง30 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 15 ซ.ม. รองรับน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 14 ตันคิดจากน้ำหนักรวมการบรรทุกสูงสุดของพระมหาพิชัยราชรถ โดยจะทำการรื้อผิวถนนการจราจรเดิมก่อน แล้วจึงการก่อสร้างชั้นพื้นทาง ลงหินคลุกหนา 20 ซ.ม. และทำผิวจราจรคอนกรีตหนา15 ซ.ม. ก่อนทำการตกแต่งสีผิวคอนกรีต และจัดสร้างขอบคันทางคอนกรีต โดยขณะนี้ได้มีการขุดรื้อผิวลาดยางแอสฟัลท์เดิมได้พื้นที่ 950 ตร.ม. จากพื้นที่ 6,070 ตร.ม. และรื้อถอนหินคลุกเดิม ได้จำนวน 275ลบ.ม. จาก 3,700 ลบ.ม.

ส่วนความคืบหน้าพระโกศจันทน์ และฐานรองพระโกศจันทน์ นายพิจิตร นิ่มงาม นายช่างศิลปกรรม อาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวว่า การจัดทำฐานรองพระโกศจันทน์ (พระหีบจันทน์) คืบหน้าแล้ว 95 % โดยมีการประกอบลายหลักๆ ทั้งหมดแล้ว ยังเหลือลายเฟื่องอุบะและดอกไม้ไหวบริเวณมุม รวมทั้งได้ทดลองเทินโครงสร้างตาข่ายพระโกศจันทน์ ขึ้นบนฐานรองแล้วเพื่อดูรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดก่อนประดับลวดลาย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินฉลุลวดลายของพระโกศจันทน์ที่มีมากกว่า 10  ลวดลาย คืบหน้าแล้ว 60% เช่น ลายเทพพนม เป็นต้น การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ จะแล้วเสร็จในเดือนส.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากวันที่ 26 มิ.ย. จะมีการรื้อถอนอาคารพระโกศจันทน์ โดยจะย้ายไปดำเนินการบริเวณข้างโรงประติมากรรมในกรมศิลปากร ซึ่งจะมีจิตอาสาช่วยทำการขนย้าย  หลังจากนี้จะคัดเลือกจิตอาสามาช่วยปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

นายเจริญ มาบุตร จิตรกรชำนาญการ กล่าวว่า การลงสีครุฑยืน 3 องค์ คืบหน้า60% ขณะนี้อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดและตกแต่งเครื่องประดับ สีกายครุฑทุกองค์เป็นสีแดง โดยเดินเส้นทองขีดทีละเส้นให้เป็นขนของปีกและหาง ส่วนผิวกายมีการเพิ่มน้ำหนักให้ดูสว่างมากขึ้นกว่าเดิม ส่วนลวดลายผ้าแต่ละองค์แตกต่างกันตามจิตรกรสร้างสรรค์ เช่น ลายครุฑก้านแยก ลายพฤกษา ขณะที่ปีกครุฑมีทั้งสีเข้มและอ่อน นอกจากครุฑยืน ยังมีครุฑกางปีก ซึ่งกำลังจัดทำต้นแบบ โดยประติมากรรมครุฑประดับพระเมรุมาศมีทั้งสิ้น 6 องค์

น.ส.อาภรณ์ สิงหเรือง จิตอาสาลงสีท้าวเวสสุวรรณ 1 ในท้าวจตุโลกบาลประดับทิศเหนือ กล่าวว่า ขณะนี้ลงสีพื้นท้าวเวสสุวรรณด้วยสีเหลือง ก่อนจะทาสีทองทับ โดยใช้สีน้ำมัน ส่วนเครื่องประดับจะใช้ลงสีทองเหมือนกัน แต่เป็นสีอะครีลิคให้ดูทองสุกปลั่ง เครื่องทรงและอัญมณีประดับเจือด้วยสีทอง เงิน นาค และสีเขียวปลีกแมลงทับ โดยรวมคืบหน้า 20%

นายเกรียงกมล นาคบางแก้ว นายช่างศิลปกรรมกลุ่มศิลปะประยุกต์ และเครื่องเคลือบดินเผา สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวว่า ความคืบหน้าประติมากรรม ท้าวธตรฐ ทรงพิณสามสายประจำทิศตะวันออก ขณะนี้อยู่ระหว่างลงสี ซึ่งใช้สีน้ำมันเป็นหลักประกอบกับสีอะคลีลิคเน้นโทนอ่อนหวาน อาทิ ชมพู ฟ้า เขียว และทอง โดยได้เก็บรายละเอียดตั้งแต่ยอดชฎาลงมาถึงช่วงล่าง โดยลวดลายผ้าจะเน้นลายดอกไม้ ลายก้านแย่ง และแทรกสีลงไปที่ลวดลาย ต้องมีการคุมโทนสีให้เข้ากับตัวองค์ หลังลงสีทั้งองค์แล้วจะนำส่วนประกอบเครื่องดนตรีพิณ ที่ลงสีไม้และสีทองมาประดับ คาด 1 เดือนจะแล้วเสร็จ

ขณะที่นายณธน โพธิ์เถื่อน จิตรกร สำนักช่างสิบหมู่ กล่าวว่า การลงสีราชสีห์ประดับชั้นที่ 2 คืบหน้ากว่า 90%มีผิวกายสีขาวอมชมพู เหลือเก็บรายละเอียดพื้นเท่านั้น คาดว่าจะเสร็จในวันศุกร์นี้ ส่วนคชสีห์ที่ประดับคู่กัน กำลังปั้นต้นแบบ โดยกำหนดลงสีม่วงบัวโรย หรือม่วงผสมน้ำตาลอ่อน สำหรับประติมากรรมต่อไปที่ตนเตรียมลงสีคือ ช้างประจำทิศจะใช้โทนสีอ่อนดูนุ่มนวล คาดว่าจะเริ่มลงสีภายในสัปดาห์นี้.

lสำหรับหมายกำหนดการ จากกรณี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ เผยภาพหนังสือของราชเลขาธิการถึงนายกรัฐมนตรี ระบุว่า  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้โพสต์เฟซบุ๊ก Tongthong Chandransu ระบุว่า… ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดวันสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า ระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดของการพระราชพิธี กำหนดวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560

 

กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีดังนี้

งานวันที่ 1ในวันที่ 25 ต.ค. 2560
เวลา 17.30 น. :: พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

งานวันที่ 2 วันที่ 26 ต.ค. 2560
เวลา 07.00 น. :: พระราชพิธีเชิญพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาศ
เวลา 17.30 – 22.00 น. :: พระราชพิธีเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ

งานวันที่ 3 วันที่ 27 ต.ค. 2560
เวลา 08.00 น. :: พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ

งานวันที่ 4 วันที่ 28 ต.ค. 2560

เวลา 17.30 น. :: พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

งานวันที่ 5 29 ต.ค. 2560
เวลา 10.30 น. :: พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งมหาจักรีมหาปราสาท
เวลา 17.30 น. :: พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารมและวัดบวรนิเวศวิหาร

25 เมษายน 2560 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดให้ “วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ 1 วัน” ซึ่งเป็น วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ (ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560) รวม 5 วัน แต่ให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นหยุดวันราชการ 1 วัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯ

จากการสอบถามนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการจัดซุ้มวางดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชน ที่จะเดินทางมาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 16 ซุ้ม ได้มอบหมายให้องค์กร หลักของกระทรวง เป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดทำดอกไม้จันทน์แจกให้กับประชาชนจังหวัดละ 100,000 ชิ้น รวมทั่วประเทศ 7.7 ล้านชิ้น โดยการจัดทำดอกไม้จันทน์นี้จะมอบให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ทุกจังหวัด ไปประสานงานกับสถานศึกษาในจังหวัด ทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้ร่วมกันดำเนินการ ซึ่งจะมีรูปแบบดอกไม้จันทน์ 5 รูปแบบที่จะจัดทำแจกจ่ายให้กับประชาชน

ขอบคุณข้อมูลจาก nationtv.tv และ ไทยรัฐ

เดลินิสว์ เเละ http://www.siamvariety.com/view-20352.html

Facebook Comments Box

By DPSThai

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้