โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก(VNL) 2024 ทุกคู่ทั้งสามสัปดาห์

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก(VNL) 2024 ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน แข่งขัน สามสัปดาห์ในรอบแรกมี 16 ทีมเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
1.ญี่ปุ่น
2.ตุรกี
3.แคนาดา
4.บราซิล
5.บัลแกเรีย
6.สาธารณรัฐโดมินิกัน
7.อิตาลี
8.ฝรั่งเศส
9.เซอร์เบีย
10.เนเธอร์แลนด์
11.จีน
12.เกาหลีใต้
13.ไทย
14.สหรัฐอเมริกา
15.โปแลนด์
16.เยอรมนี

โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก(VNL) 2024 ทุกคู่ (ตามเวลาประเทศไทย)
สัปดาห์แรก
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
เวลา 21.00 น. บัลแกเรีย พบ เนเธอแลนด์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 (คืน 14 พฤษภาคม)
เวลา 00.00 น. อิตาลี พบ โปแลนด์
เวลา 03.30 น. จีน พบ เกาหลีใต้
เวลา 07.00 น. บราซิล พบ แคนาดา
เวลา 21.00 น. ฝรั่งเศส พบ เยอรมนี
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 (คืน 15 พฤษภาคม)
เวลา 00.00 น. ญี่ปุ่น พบ ตุรกี
เวลา 03.30 น. ไทย พบ สหรัฐอเมริกา
เวลา 07.00 น. เซอร์เบีย พบ สาธารณรัฐโดมินิกัน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
เวลา 18.00 น. เยอรมนี พบ อิตาลี
เวลา 21.00 น. บัลแกเรีย พบ ญี่ปุ่น
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 (คืน 16 พฤษภาคม)
เวลา 00.00 น. บราซิล พบ เกาหลีใต้
เวลา 00.00 น. เนเธอร์แลนด์ พบ ตุรกี
เวลา 03.30 น. จีน พบ สหรัฐอเมริกา
เวลา 07.00น. สาธารณรัฐโดมินิกัน พบ แคนาดา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567
เวลา 18.00 น. ญี่ปุ่น พบ เยอรมนี
เวลา 21.00 น. ฝรั่งเศส พบ โปแลนด์
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 (คืน 17 พฤษภาคม)
เวลา 00.00 น. อิตาลี พบ บัลแกเรีย
เวลา 00.00 น. ไทย พบ เซอร์เบีย
เวลา 03.30 น. จีน พบ แคนาดา
เวลา 07.00 น. บราซิล พบ สหรัฐอเมริกา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2567
เวลา 18.00 น. โปแลนด์ พบ เนเธอร์แลนด์
เวลา 21.00 น. ฝรั่งเศส พบ บัลแกเรีย
วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 (คืน 18 พฤษภาคม)
เวลา 00.00 น. อิตาลี พบ ตุรกี
เวลา 00.00 น. เซอร์เบีย พบ จีน
เวลา 03.30 น. เกาหลีใต้ พบ สาธารณรัฐโดมินิกัน
เวลา 07.00 น. ไทย พบ แคนาดา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567
เวลา 18.00 น. เยอรมนี พบ เนเธอร์แลนด์
เวลา 20.00 น. บราซิล พบ เซอร์เบีย
เวลา 21.00 น. โปแลนด์ พบ ญี่ปุ่น
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 (คืน 19 พฤษภาคม)
เวลา 00.00 น. ฝรั่งเศส พบ ตุรกี
เวลา 00.00 น. สหรัฐอเมริกา พบ สาธารณรัฐโดมินิกัน
เวลา 03.30 น. ไทย พบ เกาหลีใต้

สัปดาห์ที่สอง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2567
เวลา 15.00 น. ไทย พบ สาธารณรัฐโดมินิกัน
เวลา 18.30 น. บราซิล พบ ญี่ปุ่น
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
เวลา 04.00 น. โปแลนด์ พบ เซอร์เบีย
เวลา 07.30 น. แคนาดา พบ สหรัฐอเมริกา
เวลา 15.00 น. อิตาลี พบ ฝรั่งเศส
เวลา 18.30 น. เนเธอร์แลนด์ พบ จีน
เวลา 23.00 น. เกาหลีใต้ พบ บัลแกเรีย
วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 (คืน 29 พฤษภาคม)
เวลา 02.30 น. เยอรมนี พบ ตุรกี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 
เวลา 11.30 น. สาธารณรัฐโดมินิกัน พบ อิตาลี
เวลา 15.00 น. ฝรั่งเศส พบ ญี่ปุ่น
เวลา 18.30 น. บราซิล พบ เนเธอร์แลนด์
วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (คืน 30 พฤษภาคม)
เวลา 00.30 น. เกาหลีใต้ พบ โปแลนด์
เวลา 04.00 น. แคนาดา พบ เยอรมนี
เวลา 07.30 น. เซอร์เบีย พบ ตุรกี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
เวลา 11.30 น. ไทย พบ ฝรั่งเศส
เวลา 15.00 น. เนเธอร์แลนด์ พบ สาธารณรัฐโดมินิกัน
เวลา 18.30 น. ญี่ปุ่น พบ จีน
วันที่ 1 มิถุนายน 2567 (คืน 31 พฤษภาคม)
เวลา 01.00 น. เยอรมนี พบ โปแลนด์
เวลา 04.30 น. เซอร์เบีย พบ แคนาดา
เวลา 08.00 น. บัลแกเรีย พบ สหรัฐอเมริกา

วันที่ 1 มิถุนายน 2567
เวลา 11.30 น. บราซิล พบ อิตาลี
เวลา 15.00 น. สาธารณรัฐโดมินิกัน พบ ญี่ปุ่น
เวลา 18.30 น. ไทย พบ จีน
วันที่ 2 มิถุนายน 2567 (คืน 1 มิถุนายน)
เวลา 01.00 น. เกาหลีใต้ พบ ตุรกี
เวลา 04.30 น. โปแลนด์ พบ สหรัฐอเมริกา
เวลา 08.00 น. เซอร์เบีย พบ บัลแกเรีย

วันที่ 2 มิถุนายน 2567
เวลา 11.30 น. ฝรั่งเศส พบ เนเธอร์แลนด์
เวลา 15.00 น. ไทย พบ บราซิล
เวลา 18.30 น. อิตาลี พบ จีน
เวลา 23.30 น. เกาหลีใต้ พบ แคนาดา
วันที่ 3 มิถุนายน 2567 (คืน 2 มิถุนายน)
เวลา 03.00 น. สหรัฐอเมริกา พบ ตุรกี
เวลา 06.30 น. บัลแกเรีย พบ เยอรมนี

สัปดาห์ที่สาม
วันที่ 11 มิถุนายน 2567
เวลา 13.30 น. สหรัฐอเมริกา พบ ฝรั่งเศส
เวลา 16.00 น. เยอรมนี พบ สาธารณรัฐโดมินิกัน
เวลา 17.20 น. อิตาลี พบ แคนาดา
เวลา 19.30 น. บัลแกเรีย พบ จีน

วันที่ 12 มิถุนายน 2567
เวลา 13.30 น. เนเธอร์แลนด์ พบ เซอร์เบีย
เวลา 16.00 น. ไทย พบ ตุรกี
เวลา 17.20 น. เกาหลีใต้ พบ ญี่ปุ่น
เวลา 19.30 น. บราซิล พบ โปแลนด์

วันที่ 13 มิถุนายน 2567
เวลา 10.00 น. เนเธอร์แลนด์ พบ สหรัฐอเมริกา
เวลา 12.30 น. ไทย พบ บัลแกเรีย
เวลา 13.30 น. ฝรั่งเศส พบ เกาหลีใต้
เวลา 16.00 น. เยอรมนี พบ บราซิล
เวลา 17.20 น. ญี่ปุ่น พบ แคนาดา
เวลา 19.30 น. สาธารณรัฐโดมินิกัน พบ ตุรกี

วันที่ 14 มิถุนายน 2567
เวลา 10.00 น. เซอร์เบีย พบ ฝรั่งเศส
เวลา 12.30 น. บัลแกเรีย พบ บราซิล
เวลา 13.30 น. แคนาดา พบ เนเธอร์แลนด์
เวลา 16.00 น. สาธารณรัฐโดมินิกัน พบ โปแลนด์
เวลา 17.30 น. อิตาลี พบ เกาหลีใต้
เวลา 19.30 น. จีน พบ เยอรมนี

วันที่ 15 มิถุนายน 2567
เวลา 10.00 น. แคนาดา พบ ฝรั่งเศส
เวลา 12.30 น. สาธารณรัฐโดมินิกัน พบ บัลแกเรีย
เวลา 13.30 น. อิตาลี พบ สหรัฐอเมริกา
เวลา 16.00 น. ไทย พบ โปแลนด์
เวลา 17.20 น. ญี่ปุ่น พบ เซอร์เบีย
เวลา 19.30 น. จีน พบ ตุรกี

วันที่ 16 มิถุนายน 2567
เวลา 09.30 น. เนเธอร์แลนด์ พบ เกาหลีใต้
เวลา 12.30 น. ไทย พบ เยอรมนี
เวลา 13.00 น. เซอร์เบีย พบ อิตาลี
เวลา 16.00 น. ตุรกี พบ บราซิล
เวลา 16.45 น. ญี่ปุ่น พบ สหรัฐอเมริกา
เวลา 19.30 น. จีน พบ โปแลนด์

รับชมถ่ายทอดสดทาง : VBTV

ข้อมูลจาก : FIVB
เขียนโดย : DPSNews