รายชื่อสาวไทยU18 ลุยศึกวอลเลย์บอลหญิง “ปริ๊นเซส คัพ”

สมาคมวอลเลย์บอลประกาศรายชื่อสาวไทยU18 ลุยศึกวอลเลย์บอลหญิง “ปริ๊นเซส คัพ” รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 22 จะแข่งขันระหว่างวันที่ 8-13 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์กีฬาเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม

เซตเตอร์ (S)
กนกวรรณ เตียนสิงห์ (169 ซม.)
กรกนก ชาบำเหน็จ(170 ซม.)

หัวเสา (OH)
วิศรุตา เส็งนา (178 ซม.)
อาทิตยา แก้วนอก (179 ซม.)
ฐานิตา เอี่ยมละออ (169 ซม.)
สุภาวดี พันวิลัย (188 ซม.)

บีหลัง (OP)
ศศิการณ์ กันอยู่ (181 ซม.)
ณัฐวรรณ ผาดไธสง (178 ซม.)

บอลสั้น (MB)
ศศิธร เจตตะ (180 ซม.)
ศศิวิมล จงจิตร (185 ซม.)
ณัฐริกา วะสาร (182 ซม.)

ตัวรับอิสระ (L)
ปาริตา เหลื่อมทองหลาง (164 ซม.)