สุดยอด! ปลูกลองกองแบบเกษตรอินทรีย์


วันนี้DPSNews จะมานำเสนอเกี่ยวกับการปลูกลองกอง เทคนิคการปลูกลองกองแบบเกษตรอินทรีย์ ได้กระปุกยาว ผลดก ราคาดี

การเลือกต้นพันธุ์ลองกองที่จะนำมาปลูก

ต้นกล้า (จากการเพาะเมล็ด) ควรคัดเมล็ดจากต้นแม่พันธุ์ที่มีทรงพุ่มแข็งแรง ออกดอก สม่ำเสมอ ผลดกมีรสชาติดี

ต้านทานต่อโรคและแมลงซึ่งการปลูกด้วยต้นเพาะเมล็ดจะให้ผลผลิตช้ากว่า การขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศ

ต้นพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์ไม่อาศัยเพศ

* การทาบกิ่ง โดยใช้ต้นตอลางสาดหรือดูกู ซึ่งนิยมใช้ วิธีการทาบกิ่งแบบฝานบวบแปลง

* การเสียบกิ่งมี 2 แบบ การเสียบข้าง และการเสียบยอด ซึ่งเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ใช้ต้นตอเป็นลองกอง

* การติดตา (Budding)

* ต้นกล้าที่ปลูกควรมีอายุ 1-1.5 ปี และควรมีใบแก่ทั้งต้น เพราะจะทำให้ ลองกองสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี

* หลังจากปลูกแล้วควรทำร่มเงาพรางแสง และควรคลุมโคนต้นด้วยเศษ หญ้าหรือใบไม้

* การเลือกพื้นที่ปลูกควรเป็นดินร่วนระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง

* ระยะปลูกที่เหมาะสม 4×6, 6×6 และ 6×8 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นที่นั้น ๆ แต่แนวแถวควรอยู่ในแนวทิศเหนือ-ใต้ เพื่อหลีกเลี่ยงการบังแสงจากต้นข้างเคียง

ขั้นตอนการปฏิบัติในสวนลองกอง

การปลูกและการดูแลรักษาลองกองก่อนออกดอก

การเตรียมพื้นที่ปลูก

เลือกพื้นที่ปลูก ควรเป็นพื้นที่ราบ น้ำไม่ท่วมขัง ดินเป็นดินร่วน ระบายน้ำได้ดี
กำหนดระยะปลูกที่เหมาะสม 4×6 เมตร หรือ 6×6 เมตร หรือ 6×8 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่
วางแผนเกี่ยวกับการวางระบบน้ำ

การเตรียมต้นเพื่อปลูกและช่วงเวลาควรปลูก

ควรใช้ต้นกล้าที่มีอายุ 1-1.5 ปี และมีใบแก่ทั้งต้น
เลือกต้นที่แข็งแรง สมบูรณ์
ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน
ทำร่มเงาพรางแสงหลังจากปลูก

การตัดแต่งกิ่งเพื่อสร้างทรงพุ่ม

ต้นลองกองหลังจากปลูก ตัดยอดเมื่อต้นสูงประมาณ 1.-1.5 เมตร

ตัดกิ่งที่ไม่ต้องการ รวมทั้งส่วนยอดที่สูงกว่า 1.5 เมตร ออก

เลือกกิ่งแขนงที่แข็งแรง 4 -6 กิ่ง กิ่งที่อยู่ต่ำสุดควรสูงจากพื้นดิน 80 เซนติเมตร

เลือกกิ่งที่ทำมุมกว้าง ตัดแต่งให้ทรงพุ่มโปร่ง และตัดกิ่งที่ทำมุมแคบกับลำต้นออก

ตัดกิ่งยอดและกิ่งกระโดงที่แตกขึ้นมาใหม่

กำหนดแนวทรงพุ่มให้อยู่ในกรอบของ 4 เมตร หรือแนวทรงพุ่มที่ต้องการ

 

การให้น้ำ

– การให้น้ำปีแรกที่ปลูกควรให้อย่างสม่ำเสมอ เมื่ออายุ 2-3 ปี ควรให้สัปดาห์ ละ 2 ครั้ง

การให้ปุ๋ย (ปุ๋ยอินทรีย์หรือน้ำหมักชีวภาพ)

ใช้ มีเฮ น้ำหมักชีวภาพ ได้ตั้งแต่เริ่มบำรุงต้น (ปลูกใหม่หรือหลังเก็บเกี่ยว) ใบ, เตรียมตาดอกและให้ผล โดยผสมมีเฮ 1 ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตร ฉีดพ่นทั้งใบ, ต้น และลงดิน บริเวณทรงพุ่มเป็นประจำ โดยใช้ 10-15 วันต่อ 1 ครั้ง แล้วให้น้ำตาม หรือ ราดมีเฮลงบริเวณทรงพุ่มขณะให้น้ำต้นละ 20-30 ซีซี

การตัดแต่งช่อดอก

 

ตัดช่อดอกครั้งแรกเมื่อช่อดอกยาว 3-5 เซนติเมตร เหลือ 1-2ช่อดอกต่อ กลุ่มตาดอก

ตัดแต่งระยะห่างช่อดอก 20-30 เซนติเมตร

อัตราช่อดอกต่อกิ่ง

– เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ไว้ดอก 3-5 ช่อ

– เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ไว้ดอก 10-15 ช่อ

ขอบคุณที่มา https://goo.gl/KmjUoT เรียบเรียงโดยDPSNews