กระทรวงการคลังเตรียมขยายเวลาจัดทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังเงินกองทุนไม่พอเพียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังเตรียมขยายเวลาจัดทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน สำหรับช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 14.5 ล้านคน เป็นกรณีพิเศษออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมโครงการจะสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.62 ให้ไปถึงวันที่ 31 ธ.ค.62 แทน เพื่อต้องการช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้ถือบัตรคนจน และช่วยประคับประคองเศรษฐกิจในปีนี้ให้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ 3.5-3.8%

ส่วนวงเงินงบประมาณที่ใช้ กระทรวงการคลังจะมีการหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ และกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อขอให้สำนักงบจัดหาเงินเข้ามาเติมในกองทุนประชารัฐฯเพิ่ม เนื่องจากหลังสิ้นเดือนก.ย.62 เงินในกองทุนฯจะเหลือเพียง 1-2 พันล้านบาทซึ่งไม่เพียงพอ โดยกระทรวงการคลังจะเสนอรายละเอียด เหตุผลความจำเป็นของการขยายโครงการให้พิจารณา ซึ่งเบื้องต้นประเมินว่าต้องใช้เงินมากกว่าเดือนละ 4,000 ล้านบาท หรือรวม 3 เดือน 12,000 ล้านบาท ส่วนแหล่งเงินจะต้องรอสำนักงบประมาณพิจารณาในการจัดหามา

“เดิมทีกระทรวงการคลังคาดว่าจะทำโครงการบัตรคนจนโครงการใหม่ได้ต่อเนื่อง โดยเริ่มได้วันที่ 1 ต.ค.62 ทันที หลังจากโครงการเก่าสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.62 แต่ผลจากการที่การจัดทำงบประมาณประจำปี 63 ล่าช้าออกไป 3 เดือนเป็นเดือนม.ค.63 ทำให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเข้าไปเติมในกองทุนประชารัฐฯ ได้ทัน ซึ่งทำให้โครงการบัตรคนจนเกิดสุญญากาศไป 3 เดือนและเกิดผลกระทบต่อกำลังซื้อของคนระดับฐานรากตามมา จึงจำเป็นต้องมีการเสนอให้ขยายโครงการเป็นกรณีพิเศษอีก 3 เดือน”

 

ทั้งนี้การให้สวัสดิการแก่บัตรคนจนช่วงต่อเวลาพิเศษอีก 3 เดือน กระทรวงการคลังมีความตั้งใจเสนอให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับใกล้เคียงกับเดิม แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการจัดหางบประมาณด้วยทำได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งหากหาได้น้อย อาจต้องมีการตัดทอนสวัสดิการบางส่วนที่จำเป็นน้อยออกไปบ้าง ขณะที่การจัดทำโครงการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ จะมีการเสนอให้รัฐบาลใหม่ทำคู่ขนานพร้อมกับช่วงทำบัตรคนจนแบบปัจจุบัน โดยจะต้องเปิดลงทะเบียนให้เสร็จเพื่อให้เริ่มโครงการได้แบบไร้รอยต่อในวันที่ 1 ม.ค.63 ทันที

ที่มา : social.tvpoolonline